ساختار و فصل بندی پایان نامه در رشته های حسابداری

ساختار و فصل بندی پایان نامه در رشته های حسابداری

ساختار و فصل بندی پایان نامه در رشته های حسابداری
حسابداری از شاخه های گروه علوم انسانی میباشد که در کشور ما طرفداران و کاربردهای زیادی دارد رشته حسابداری برای اقتصاد یک کشور بسیار ضروری میباشد.

برای رسیدن به بالاترین سطح اقتصادی در یک کشور مدیران باید با کمک حسابداران برنامه ریزی کنند و برنامه ها را به پیش ببرند.رشته حسابداری از جمله رشته هایی است که بیشتر دروس آن تئوری میباشد و برای اتمام تحصیلات در هر مقطع و اخذ مدرک باید یک پایاننامه ارائه کرد بنابر این آموزش روش های نگارشی برای تمامی دوره ها نیاز است.

دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی شاید نتوانند یک پایان نامه با عنوان جدید ارائه کنند اما از دانشجویان دوره ارشد و دکتری انتظار میرود که بتوانند روی یک موضوع جدید کار کنند و نوآوری و خلاقیت به خرج بدهند.میتوانید عنوان پایاننامه خود را از کمبود هایی که حسابداران و حسابرسان بزرگ احساس میکنند که در این رشته وجود دارد انتخاب کنید یعنی در مورد یکی از نقص ها و کمبود ها تحقیق کنید و تلاش کنید شرایط را بهبود بخشید.این کار باعث نوآوری نیز میشود.

اجزای اصلی یک پایان نامه

صفحات آغازین
فصول پایان نامه
منابع و مراجع
ضمیمه ها پیوست
صفحات پایانی
چکیده انگلیسی، صفحه عنوان انگلیسی
صفحه آغازین

صفحات آغازین هر پایاننامه بخش های مختلفی دارد ابتدا یک صفحه باید به کلمه بسم الله الرحمن الرحیم تعلق میگیرد.بعد از این صفحه یک صفحه کامل در نظر میگیریم که در آن ابتدا لوگوی دانشگاه به همراه عنوان دانشگاه را مینویسیم سپس عنوان پایان نامه باید نوشته شود و بعد از نوشتن عنوان نام نویسسنده و استاد راهنما را بنویسید و بعد سال نگارش پایاننامه باید نوشته شود.(توجه کنید که بعد از لوگو و نام دانشگاه باید مشخص کنید که پایاننامه دوره کارشناسی ارشد است یا دکتری)

بعد از صفحه معرفی باید یک صفحه را به بخش چکیده مقاله اختصاص دهیم

بعد از بخش چکیده نوبت به فهرست مطالب میرسد که باید لیست فهرست مطالب را قرار دهیم

در یک صفحه یک لیست از جداول و اشکال تهیه کنید و قرار دهید.

بخش مقدمه پایان نامه:

مقدمه خود را پس از بخش اشکال و جداول قرار دهید

در مقدمه باید یک اشاره مختصر به محتوای اصلی پایان نامه بکنید که خواننده متوجه موضوع کلی پایان نامه بشود.

هر پایان نامه بسته به مقدار محتوی به 4 الی 5 فصل تقسیم میشود

محتوی هر فصل باید با رعایت نکات زیر باشد:

فصل اول پایان نامه:

اولین فصل پایاننامه بیان مسئله است

در این فصل باید اهداف کلی از انجام تحقیق و انتخاب عنوان را بیان کنیم.

فصل دوم پایان نامه:

مرور ادبیات :

مقدمه  را در این فصل شرح می دهند.

مقدمه اهداف و اهمیت تحقیق را بیان میکند و سوالات پژوهشی در ذهن خواننده ایجاد می کند.

فصل سوم پایان نامه:

روش تحقیق و حل مساله در این بخش روش جمع آوری داده ها و تحلیل داده ها را باید بنویسیم

در رشته هایی مانند رشته حسابداری که بیشتر دروس آن تئوری میباشد و نیاز به ابزارات خاص و آزمایشگاه نیست روش تحقیق باید به یک صورت باشد

اما در رشته های تخصصی و عملی مانند زیست و … که نیاز به فضاز آزمایشگاه و ابزارآلات آزمایشگاهی داریم باید روش تحقیق را به صورت دیگری بنویسیم.

فصل چهارم پایان نامه:یافته ها و نتایج تحقیق در این فصل باید داده هایی را که در طول تحقیق به دست آورده ایم را تجزیه و تحلیل کنیم و بنویسیم تمامی داده ها از جمله درصد و فراوانی، ضریب همبستگی، آزمون تی، اف و …اختصاص دارد و شامل جدول، شکل و نمودار می باشد.

فصل پنجم پایان نامه:نتیجه گیری بخش نتیجه گیری پایان نامه باید در این فصل نوشته شود تمام نتایجی که در طول تحصیل کسب کرده ایم را باید بنویسیم و از آنها نتیجه گیری کنیم و نتایج را در این بخش بنویسیم هر پایان نامه ای باید در جهت اثبات یک هدف نوشته شود.

عنوان پایاننامه رشته حسابداری:

طبق معمول تمامی پایان نامه ها که عنوان باید ناب باشد و در برگیرنده مفاهیم اصلی باشد در رشته حسابداری نیز باید توجه کنیم که عنوان انتخابی ناب و جدید باشد و علاوه بر آن مختصر و مفید باید نوشته شود سعی کنید عنوان پایان نامه را گنگ و مبهم انتخاب نکنید به صورتی که برای همه قابل فهم باشد.عنوان نباید شامل یک موضوع کلی شود که بتوان هر چیزی از آن برداشت کرد عنوان باید مختص موضوع پایان نامه باشد.هرچقدر که عنوان پایاننامه جذاب و قابل فهم باشد تعداد استناداتی که به آن میشود بیشتر میشود و رتبه اش بالاتر میرود.

چکیده پایان نامه حسابداری :
چکیده ای که برای یک پایان نامه حسابداری قرار است بنویسید باید به صورتی باشد که پاسخ سوالاتی از جمله دلیل نوشتن این پایان نامه.ضرورت انجام راه ها و روش های انجام و نتیجه گیری از محتوای کی را به مخاطب بدهد.در واقع ساختار چکیده در یک پایان نامه حسابداری باید به صورتی باشد که ابتدا اهمیت تحقیق را در چند خط توضیح بدهد و سپس روش انجام پژوهش و نتایج حاصل از آن نتایج ترجیحا به صورت عدد و رقم هستند و میزان خطای آنها نیز مشخص میشود. جملات پایانی نیز درباره کاربرد نتایج حاصل از پژوهش بحث میکنند.متن چکیده را صریح و بدون غلط بنویسید تا مطالعه آن آسان تر و قابل فهم تر باشد.

فهرست مطالب در پایان نامه رشته حسابداری:

نتایج ترجیحا به صورت عدد و رقم هستند و میزان خطای آنها نیز مشخص میشود. جملات پایانی نیز درباره کاربرد نتایج حاصل از پژوهش بحث میکنند.

مقدمه پایان نامه رشته حسابداری:
در بخش مقدمه یک پایان نامه رشته حسابداری ابتدا باید هدف از پژوهش را بنویسید که چرا این پژوهش انجام گرفته است.

فصل های پایان نامه رشته حسابداری:

تمام فصل های یک پایان نامه باید مطابق با اصولی که در بالا ذکر شد نوشته شود اما تفاوتی که یک پایان نامه رشته حسابداری با رشته های دیگر میتواند داشته باشد بخش روش کار میباشد که در فصل سوم یک پایان نامه آورده میشود بخش روش کار در پایان نامه های رشته های تئوری اکثر به صورت پرسش نامه ای میباشند و تئوری هستند. اما در برخی رشته های دیگر این بخش به صورت پرسشنامه ای نمیباشد و اصول و قواعد حلی یا آزمایشگاهی دارد که از ابزار های بسیار زیادی نیز استفاده میشود اما در رشته حسابداری روش کار به صورت پرسشنامه ای نوشته میشود توجه کنید که در اکثر رشته های گروه علوم انسانی بخش روش کار به صورت پرسشنامه ای نوشته میشود.

نتایج پایان نامه در رشته حسابداری:

تمامی روش ها باید منتهی به یک نتیجه گیری شوند که برای نوشتن این نتیجه گیری در رشته حسابداری باید تمامی داده ها و پرسشنامه ها ار مطالعه کنید و هدف نهایی تمام آنها ار در این بخش بنویسید.

به قدری وارد جزئیات شوید که دیگران قادر باشند تفسیر خودشان را داشته باشند و توضیحات را خودشان ارائه دهند.
از واحدهای SIدر تمام طول پروژه خود استفاده کنید.

قسمت نتایج را با استفاده از عناوین فرعی به قسمت های منطقی کوچکتر تقسیم کنید.

نتایج کلیدی باید در قالب جمالتی واضح و روان در ابتدای پاراگراف بیان شوند..
چگونه میان نتایج و تحلیل آنها تفاوت قائل شویم؟
این دو قسمت را با عنوان بندی مناسب از هم جدا کنید.
تحلیل اطلاعات را در باالی شکل ها و داده ها نیاورید.
از عباراتی از قبیل “نگارنده اینگونه نتیجه گیری میکند که …“ برای تحلیل نتایج استفاده کنید.
از کوتاه بودن قسمت یافته های پژوهش نگران نشوید.
زیرا این کار اطمینان حاصل میکند که کار شما با وجود تغییر در پارادایم ها ماندگار خواهد بود.