پایان نامه

ساختار پایان نامه

ساختار پایان نامه

(فصل اول)

دوستان عزیز ساختار پایان نامه ای که  ارائه میشود دانشگاه به دانشگاه و طبق سلایق اساتید راهنما متفاوت است ولی ما سعی کردیم چیزی  که کاملتر است را قرار دهیم  امیدوارم که بدردتون بخوره🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

📕فصل اول: کلیات پژوهش

✅مقدمه

✅بیان مسأله

✅اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

✅اهداف پژوهش

✅سؤالات پژوهش

✅فرضيه‏ هاي پژوهش

✅روش پژوهش

✅قلمرو پژوهش

✅تعریف نظری متغیرها

✅تعریف عملیاتی متغیرها

✅مدل مفهومی پژوهش

📕فصل دوم:

واکاوی ادبیات و پیشینه پژوهش

✅مقدمه

✅تاریخچه

✅تعاریف و مفاهیم متغیرها

✅واکاوی ادبیات پژوهش

✅نقد و نتیجه گیری از واکاوی ادبیات پژوهش

✅مبانی نظری پژوهش

✅چارچوب نظری پژوهش

(فصل سوم)

📕فصل سوم:روش شناسی پژوهش

✅مقدمه

✅روش پژوهش

✅جامعه آماری

✅حجم نمونه

✅روش نمونه گیری

✅ابزار گرد آوری داده ها و اندازه گیری متغیرها

✅اعتبار ابزار اندازه گیری(پایایی و روایی)

✅نرخ برگشت پرسشنامه

✅روش گرد آوری اطلاعات

✅روش تجزیه و تحلیل داده ها (روش آماری)

(فصول چهارم و پنج)

📕فصل چهارم:تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش

✅مقدمه

✅توصیف داده ها و اطلاعات

✅تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش

📕فصل پنجم:بحث ، نتیجه گیری و پيشنهادات

✅مقدمه

✅خلاصه ای از آزمون فرضیه ها به صورت جدول

✅بحث در نتایج توصیفی داده ها

✅بحث در نتایج تحلیلی داده ها

✅بحث ، نتیجه گیری

✅کاربردهای پژوهش

✅پیشنهادات کاربردی

✅پیشنهادات برای تحقیقات آینده

✅محدودیت های پژوهش

نكات مهم در نوشتن عنوان مقاله

✅عنوان مقاله از همه قسمتهاي كار بيشتر خواننده دارد. پس در انتخاب عنوان بايد دقت كرد و به نكات زير توجه نمود.

1⃣عنوان نبايد خيلي كوتاه و يا خيلي طويل باشد.

2⃣ دربرگيرنده تمام محتويات كار تحقيقاتي باشد.

3⃣از به كار بردن مخففها، اصطلاحات و كلمات غير مصطلح و كلمات انگليسي كه معادل فارسي دارند، اجتناب شود.

4⃣به صورت خبري نوشته شود و از عناوين اختصاري استفاده نشود.

5⃣مكان انجام تحقيق حتماً ذكر شود.

✅ کاربردی نبودن : متأسفانه بسیاری از تحقیقاتی که در دانشگاه ها و موسسات علمی کشور انجام می شود، کاربرد مشخصی در داخل کشور ندارد و فقط عمر گرانقدر پژوهشگران و منابع مادی کشور را به هدر می دهد. شناخت نیازهای روز جامعه و طراحی پروژه های تحقیقاتی بر اساس این نیازها، یک «ضرورت انکارناپذیر» است.

✅ کلی بودن : معمولاً افرادی که تجربه کمتری در امر پژوهش دارند، موضوعی را انتخاب می کنند که بسیار گسترده است. موضوع باید به گونه ای طرح شود که تحقیق بتواند در فرصتی که در اختیار است پاسخ آن را پیدا کند. لذا بهتر است موضوع ساده تر و محدود تری برای تحقیق انتخاب شود.
– تکراری بودن : تکرار مکرّرات، خود تبدیل به پدیده ای تکراری در جامعه علمی ما شده است که لازم است از آن اجتناب شود.

✅ سطح نامناسب : پرداختن به موضوعات سطح پایین در مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین پرداختن به موضوعات پیچیده و سنگین در مقاطع تحصیلی پایین، موجب کاهش کیفیت تحقیق خواهد شد