عمران سازه

موضوعات پایان نامه رشته مهندسی عمران گرایش سازه

لیست موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه رشته مهندسی عمران گرایش سازه:

مهندسی عمران

 • بررسی ضریب رفتار سازه های فولادی کوتاه و متوسط نامنظم در ارتفاع.
 • بررسی آسیب پذیری سازه های بتنی از دیدگاه پدافند غیر عامل.
 • بهسازی طراحی وبهره برداری سازه های مخازن ذخیره با استفاده از اصول پدافند غیر عامل.
 • افزایش کارایی وعملکرد سازه ها بر اساس اصول پدافند غیر عامل.
 • بررسی و مدل سازی تاثیر استفاده از بتنهای پر مقاومت بر رفتار سازه ها در زمان زلزله.
 • بررسی تاثیرات درجه نامعینی بر ضریب رفتار سازه ها.
 • مدل سازی و بررسی تاثیرات عوامل مختلف بر رفتار اتصال پای ستون سازه های فولادی در هنگام زلزله.
 • مدل سازی و بررسی رفتار میراگرهای در سازه های فلزی.
 • مقاوم سازی سازه ها با استفاده از میراگرها.
 • مدل سازی و بررسی تاثیرات جنس ومقاومت فولاد  در شکل پذیری ورفتار سازه های فولادی در زمان زلزله.
 • مدل سازی وبررسی اثرات عوامل مختلف از جمله سوراخ در رفتار تیر ورقهای سازه های فولادی.
 • مدل سازی و بررسی رفتارFRP در سازه های بتنی.

 • مدل سازی وبررسی رفتار میلگردهای FRP در مقایسه با میلگردهای فولادی.
 • بررسی و مدل سازی اثر افزایش ارتفاع بر رفتار سدهای بتنی.
 • بررسی و مدل سازی روشهای نوین مقاوم سازی سازه های فولادی.
 • بررسی و مدل سازی روشهای نوین مقاوم سازی سازه های بتنی.
 • بررسی و مدل سازی استفاده از مهار بندیهای فولادی جهت مقاوم سازی سازه های بتنی.
 • بررسی و مقایسه رفتار انواع مختلف مهاربندیها در سازه های فولادی.
 • بررسی رفتار غیر خطی سازه های فلزی با استفاده از میراگرهای اصطکاکی.
 • بررسی آسیب پذیری سازه های بتنی از دیدگاه پدافند غیر عامل.
 • بهسازی طراحی وبهره برداری سازه های مخازن ذخیره با استفاده از اصول پدافند غیر عامل.
 • افزایش کارایی وعملکرد سازه ها بر اساس اصول پدافند غیر عامل.
 • بررسی و مدل سازی تاثیر استفاده از بتنهای پر مقاومت بر رفتار سازه ها در زمان زلزله.
 • بهینه سازی مهاربندیها در سازه های فولادی.
 • بررسی رفتار جداگرهای لاستیکی در سازه ها.

موضوعات بیشتر

 • تاثیر انعطاف پذیری فونداسیون بر پاسخ کلی سازه ها.
 • بررسی ضریب رفتار سازه های فولادی نامنظم در ارتفاع.
 • بررسی تاثیرات بازشو در سازه های بتنی دارای دیوار برشی.
 • مدل سازی و مقاوم سازی تیرهای عمیق بتنی با استفاده از ورقهای پلیمری مسلح شده FRP.
 • بررسی ضریب رفتار سازه های فولادی کوتاه و متوسط نامنظم در ارتفاع.