تلفن مشاوره انجام پایان نامه: 44237812-021 , 44260816-021

پروپوزال و پیشنهاد موضوع

پروپوزال و پیشنهاد موضوع

پروپوزال یا پیشنهاد موضوع ، در واقع طرح و سوال اصلی یک پژوهش است که از طرف دانشجویان به دانشگاه ارائه می شود تا درصورت پذیرش آن، آن طرح به شکل پایان نامه ارائه شود.

پایان نامه های کارشناسی دارای پروپوزال نمی باشند.

چون پروپوزال به مساله ای تعلق می گیرد که نوع و بدیع باشد.

از آنجا که پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، دارای موضوعاتی یکتا می باشند که تا بحال کار نشده اند نیاز به پروپوزال دارند.

در مقطع دکترا علاوه بر جلسه ی دفاع از پایاننانه در زمان تصویب پروپوزال، جلسه دفاع از پروپوزال نیز وجود دارد.

دانشگاه ها، قالب پروپوزال مربوط به خود را دارند که دانشجو میبایست آن را از پژوهش دانشگاه بگیرد و یا از وبسایت دانشگاه دانلود کرده  و کامل کند. پروپوزال ارائه شده از طرف دانشجو به دانشگاه طی یک جلسه ی پژوهشی مورد بررسی قرار میگیرد و در این جلسه ممکن است مورد پذیرش قرار گرفته و یا مردود شود.

معیارهای انتخاب یک پروپوزال خوب، موضوع بکر و جدید، موضوع کاربردی، رعایت استاندارد ها و بیان صحیح  و صریح مطالب مورد نظر می باشد.

بعد از تصویب پروپوزال، دانشجو می تواند پایاننامه خود را شروع کند که پایاننامه دقیقا باید منطق با مطالب ذکر شده در پروپوزال، تدوین شود.

هر پروپوزال از چندین بخش تشکیل شده است؛

اولین بخش از آن، عنوان می باشد.

این عنوان که همان عنوان پایان نامه نیز می باشد باید دقیق و علمی باشد و با کمترین عبارات، موضوع مدنظر دانشجو را برساند.

بخش بعدی مربوط به اطلاعات دانشجو می باشد.

همچنین اطلاعات مربوط به استاد راهنما و استاد مشاور اعم از نام و شماره تماس نیز باید وارد شوند.

یکی از بخش های مهم هر پروپوزالی، بیان مساله است که باید در آن به تشریح ابعاد و حدود مسأله و معرفی دقیق مسأله پرداخته شود.

هدف از هر پایاننامه ای حل کردن یک مساله است.

در واقع در این بخش باید این مساله به شکلی تشریح شود که بصورت کامل به ابعاد آن پرداخته شود تا مشخص شود آیا این مساله، مناسب برای پرداختن هست یا نه و در واقع آیا می تواند یک پایاننامه شود یا نه!

بخش بعدی هر پروپوزالی بيان خلاصه ای از سوابق تحقيقات انجام شده دربارۀ موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور و در واقع همان پیشینه پژوهش می باشد.

در این بخش دانشجو باید به سراغ مقالات، کتابها و پایان نامه های مرتبط با موضوعی که انتخاب کرده است برود و روش انجام کار آنها را به همراه نتایج شان بیاورد.

دلیل این بخش نشان دادن برتری روش انتخابی دانشجو به آنها و یا پرداختن به این مساله است که در این پژوهش به بعدی دیگه پرداخته می شود که جدید و نوآورانه است. این بخش به دو قسمت پیشینه داخلی و پیشینه خارجی تقسیم می شود.

بخش بعدی پروپوزال را فرضیه های تحقیق تشکیل می دهند که در واقع اساس و پایه هر پایاننامه ای است.

در این قسمت یک یا چند فرض از طرف دانشجو ارائه می شود که در طول پایاننامه قرار است به بررسی آن بپردازد تا در انتها به قبولی یا رد آن فرض برسد که در واقع نتیجه ی آن پژوهش خواهد بود.

اهداف تحقیق بخش بعدی پروپوزال هستند که در واقع به اهداف موضوع پایاننامه می پردازند.

یکی دیگر از بخش های پرپوزال اهمیت و ضرورت تحقیق است.

در این بخش به این مساله پرداخته می شود که اصلا موضوع این پروپوزال چه اهمیتی دارد و چرا باید به آن پرداخته شود؟

این بخش نیز مانند بخش بیان مساله تقریبا همیشه با استفاده از منابع و مراجع، بیان  می شود.

همچنین در مورد جدید بودن موضوع و یا داشتن هدف کاربردی پایان نامه نیز بخش هایی وجود دارد که باید کامل شود.

بسته به قالب پروپوزال که در دانشگاه های مختلف، متفاوت است، بخش تعاریف، روش های گردآوری اطلاعات و ابزار گردآوری اطلاعات نیز سوال می شود.

منابع و مراجع نیز از بخش هایی است که باید بطور کامل با نام، نام خانوادگی، سال، عنوان پژوهش و محل نشر بطور دقیق ذکر شود.

همچنین زمانبندی انجام پایان نامه جزو قسمت هایی از پروپوزال است که باید توسط دانشجو کامل شده و در انتها بعد از تاییدراهنما واستادو مشاور به پژوهش دانشگاه ارائه شود.

نگارش و تنظیم پروپوزال یکی از مهم ترین بخش های انجام پایاننامه های دانشجویی است چرا که در صورت اهمال در این بخش، این قصور به مراحل انجام پایان نامه نیز منتقل شده و آن را سخت خواهد کرد.

پس از ابتدا بهتر است پروپزوالی دقیق، علمی و منطبق با توانایی ها تنظیم شود که قابلیت انجام شدن را داشته باشد.

با تشکر